Fasadrenovering i Stockholm

Totalentreprenad för hela fasadrenovering med allt från den putsade fasaden, balkonger, fönsterbyten och tak.

Offertförfrågan

Första steget för just ert projekt. Vem är du?

Fasadrenovering i Stockholm

Totalentreprenad för hela fasadrenovering med allt från den putsade fasade, balkonger, fönsterbyten och tak.

Offertförfrågan

Första steget för just ert projekt. Vem är du?

Fasadrenovering
I vår tjänst arbetar du tillsammans med våra projektledare redan från start, från offert till slutbesiktning. Allt för bästa möjliga kontroll och kvalitet.
Balkongrenovering
Vi arbetar med och projektleder balkong- renoveringar, som en del i en fasadrenovering eller som enskilt projekt där vi bara renoverar balkongerna.
Tak- och fönsterrenovering
Vi renoverar, målar om och byter fönster och dörrar som enskilda projekt eller del i en större entreprenad. Vi renoverar även om tak i samband med en större entreprenad.

Om BBM Fasad

Vi arbetar främst med mur och puts på fasaden vilket innebär putsrenovering och balkongrenovering. Vi är främst verksamma i Stockholms regionen, där vi utför renovering av allt från skolor, industribyggnader, enskilda flerbostadshus till hela områden. Vi är ett komplett fasadföretag som har specialiserat oss på den putsade fasaden och balkongrenovering, till det målar vi om, byter fönster, utför plåtarbeten och renoverar och lägger om tak.

Vi är ett familjeföretag med fokus på utvändig renovering och har mångårig erfarenhet som sträcker sig tillbaka till början av 60-talet. Vi utför balkongrenovering, fasadmålning, fasadrenovering, murning och putsarbeten, plåtarbeten, takarbeten och tilläggsisolering i Stockholm, oavsett om det rör sig om en villa, fastighet eller BRF.

Fasadrenovering här i Stockholm

Olika fasader kräver olika metoder och har olika stor renoveringsbehov. Det är där BBM kommer in med expertis inom fasadrenovering, putsrenovering och murarbete i Stockholm. 

Vi utför en noggrann undersökning på plats för att avgöra den bästa metoden och omfattningen av renoveringen för just ditt hus, vare sig det gäller fasadputs, måla om fasaden, eller renovering av träfasad. 

Med oss vid din sida, kan du känna dig trygg som representant för en bostadsrättsförening, villaägare eller fastighetsbolag, vare sig projektet involverar fasadrenovering i en bostadsrättsförening eller en större fasadrenovering av fastigheter.

Be om offert →

Kulturfasader och K-märkta hus

Att veta vart man ska vända sig om man har en fasad med valv, kvadrer och skulpturer är kanske inte alltid så lätt då det ställer krav på utförandet utöver det vanliga. Det ställer också krav på att använda rätt material och metod för att restaureringen av ett väl utsmyckat hus ska bli lyckad.

Här jobbar vi med specialiserade hantverkare och anpassade verktyg för att på ett varsamt sätt förbättra husets standard med bibehållen charm.

Be om offert →

En fasad är mer än puts

En fasad är mer än bara putsen och en fasadrenovering i Stockholm ger alltid ett bättre intryck om fönster, plåt och balkonger också får ingå i renoveringen.

Det är vanligtvis även billigare att måla om och renovera fönster i samband med att byggställningen är på plats för fasadrenoveringen.

Vårt andra huvudområde efter fasadputs och mur i Stockholm är just balkonger, och här kan vi ge förslag på att renovera befintliga eller helt byta ut balkongerna. Allt i samråd med dig som byggherre eller beställare.

Be om offert →

Ta första steget för ert projekt.

Senaste nytt

Kvalitet

Fasadrenovering av den putsade fasaden

Som vårt namn ger en ledtråd om, så är fasadputs det vi alltid gjort och alltid kommer att göra. Men med en marknad som utvecklas utvecklas även vi. Så fasadrenoveringen innefattar idag mer än bara putsen eller för den delen träfasaden. I de flesta projekt har det blivit mer eller mindre standard att man även målar om och renoverar fönstren utvändigt, kostnaden blir som regel lägre än när man gör det som enskilt projekt, då det helt enkelt är lättare att måla från ställning än inifrån.

Kvalitet för oss är inte bara på den utförda byggdelen utan förmågan att förenkla för kunden. D v s att som kund behöver ni/du bara vända er till en part som hjälper till med projektering och utförande.

BKMA

För att säkertställa kvalitén och för att du som kund inte bara ska behöva lite på oss, så har vi valt att kvalitetssäkra oss och är certifierade enligt BKMA(Byggföretagens 9000).

Certifieringen motsvarar ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, d v s kvalitet, miljö och social och organisatorisk arbetsmiljö.

Det betyder att vi jobbar strukturerat för att kunna repetera goda resultat och systematiskt lära oss av våra misstag.

Det fina med BKMA är att det anpassas väl efter våra förutsättningar och våra affärsområden. Så att vi har en god struktur för fasadprojektet med alla dess delar.

Balkong, tak och fönster

Balkongrenoveringar kräver större kunskap och det krävs att den som gjuter om eller renoverar en balkong har certifierade kunskaper. Vi är certifierade för kompetensklass 1U för platsgjutning av betong. En balkong skall gjutas med lägst hållfasthet om C28/35 och för all gjutning där kravet är över C25/30 krävs kompetensklass 1U enligt HUS AMA och standarderna SS EN 137003, 137 007, 206.

Vad gäller balkongräcken arbetar vi med företag som är medlemmar i balkongföreningen och som är certifierade montageföretag.

För tak-, fönsterrenovering och byten arbetar vi enligt HUS AMA för att du ska veta att du får rätt installation och för att skapa tydlighet i vad som skall utföras.

Ta första steget för ert projekt.

HUR VI JOBBAR MED PROJEKTEN

Vi inriktar oss framförallt mot professionella och organisationella beställare, i mer än hälften av fallen är vår kund en bostadsrättsförening. I de allra flesta fall hjälper vi då till med att ta fram ett förslag på åtgärd, en metod och sedan utförandet. I utförandeskedet tar vi hand om hela processen, från att ta fram bygglovshandlingar och göra själva ansökan till fasadrenoveringen, bytet av balkongräcken eller renovering av hela utsidan med alla dess komponenter. Idéen är att vi tar hand om hela projektet med minimal insats från beställaren. Lite ge oss nycklarna så får ni tillbaks dem när huset är färdigrenoverat.

Resterande del av våra kunder är framförallt förvaltare, konsulter och fastighetsbolag i många fall med mycket långa relationer. Vi jobbar gärna nära beställaren från behovsanalys till utfört projekt. När det gäller just förvaltare hjälper vi även till med mindre arbeten i mellan de större projekten, allt för att vara en komplett leverantör.

Vi jobbar med betydligt mer än bara fasaden, så en beställare inte skall behöva vända sig till flera parter eller t ex hålla reda på garantier mot flera olika entreprenörer. Den putsade fasaden och fasadrenoveringar står helt klart i centrum för det vi gör, men när ställningen står där så kan vi ju likväl byta fönster eller lägga om taket. Vad än behovet må vara på utsidan av huset så löser vi detta i en totalentreprenad.

Fasadrenovering och balkongrenovering är kärnan i vår verksamhet och den klart största delen av omsättningen. Där jobbar vi mycket med att ha certifierad kunskap, d v s vi säger inte bara att vi kan utan kan även bevisa det. Det är en av grunderna i vår företagsfilosofi, att inte bara vara en leverantör utan att vara en kunskapspartner. Vi ska vara någon att bolla idéer med innan projektet dras igång, och när det väl är i gång så ska ni som beställare veta att det blir rätt gjort baserat på fackmässig kunskap.

För att summera, väljer man oss som leverantör så får man ett familjeföretag med hög kunskap som arbetar metodiskt. Ett företag som hjälper till från start med hantering av bygglov eller bestämmande av metod, till utförande med fasadarbeten, fönstermålning eller vad mer det nu kan vara. Till besiktning och ett färdigrenoverat hus och återlämnade nycklar.

Ta första steget för ert projekt.