Nyheter

Påbörjar BF9K

Vi har startat upp ett projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem enligt  BF9K. Vi skall arbeta in i företaget ett systematiskt arbetssätt kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Läs mer

Vi stödjer nattvandrarna

Vi stödjer nattvarderna, som är en välkänd organisation som nattvandrar för att vara närvarande och ge positiva förebilder för barn och ungdomar som är ute

Läs mer