Close

Får uppdraget att fasadrenovera Villa Baggås

Vi har fått förtroendet att renovera fasad, fönster och balkongerna på Villa Baggås. Fastigheten är en kulturhistoriskt viktig byggnad och restaureringen sker därför varsamt i nära samarbete med kund och antikvarie. Fastigheten är Q-märk och detta ställer därför mycket höga krav på utförande och planering av arbetena. Vi är stolta över att ha fått privilegiet […]

Läs mer

Påbörjar BF9K

Vi har startat upp ett projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem enligt  BF9K. Vi skall arbeta in i företaget ett systematiskt arbetssätt kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö som säkerställer produktkrav från beställaren och myndighetskrav. Extern certifiering utförs av DNV-GL och är planerad att genomföras i maj 2020.

Läs mer

Vi stödjer nattvandrarna

Vi stödjer nattvarderna, som är en välkänd organisation som nattvandrar för att vara närvarande och ge positiva förebilder för barn och ungdomar som är ute kvälls- och nattetid. De finns där och på högriskhelger som midsommar och nyår där vuxennärvaron är som viktigast. De utför en viktig uppgift som vi gärna stödjer. Vill du engagera […]

Läs mer

Fasadrenovering av skola i Upplands Väsby

Under sommaren har vi påbörjat en renovering av en skola i Upplands Väsby. Det befintliga fasadsystemet är ett enstegstätat fasadsystem, vilken kommer att delvis renoveras och delvis bytas ut mot ett modernare tvåstegstätat fasadsystem. För att komma fram till rätt metod har vi jobbat nära materialleverantören Sto som naturligt sitter på stor kunskap kring möjliga […]

Läs mer

Ny logotyp och nya färger

Ny logo BBM Fasadputs

Nu uppdaterar vi vår logotyp, efter 12 år har vi valt att ta första steget i linje med en ny grafisk layout och nya färger. Rött blir orange och fasadputs blir nu bara fasad, bara fasad för att bättre symbolisera att vi allt mer arbetar med alla fasaderna på huset och alla dess komponenter. Vi […]

Läs mer

Kunskap är lätt att bära – Skadeutredning av armerad betong.

Så fortsätter vi på vår resa att bli ett kunskapsledande småföretag, vår utgångspunkt är att med rätt kunnande minskar riskerna för fel i projekteringen. Det ger oss också förmågan att ifrågasätta felaktiga underlag eller projekteringar med tydliga brister. Gör vi rätt bedömning av skadan på en balkong, entrétrapp eller stödmur så kan vi föreslå rätt […]

Läs mer

Vi fortsätter kompetensutvecklingen – Nu inom fuktsäkerhet

Ett av målen vi har som entreprenör är att ständigt utveckla vår kompetens för att ligga i framkant som kunskapspartner för våra beställare. Att höja en redan hög kunskapsnivå kring fukt i byggnader har våra projektledare påbörjat utbildning i fuktsäkerhet. Fokuset är viktigt då vi jobbar med byggnaders klimatskal d v s fasader och tak […]

Läs mer

Renovera med StoSuperlit® – Puts med synlig sten

Framförallt äldre hus från 60-80 talet har socklar som är putsade med en puts som har synlig stenkross som yta, detta är för det mesta en puts som heter vaskolit. Den putsen karaktäriseras av att är väldigt hård och håller väldigt länge, men en puts håller inte för evigt och när det är dags att […]

Läs mer

Förnyar och utbildar oss för heta arbeten

För att säkerställa framtida arbetsmiljö och säkerheten på arbetsplatsen fortsätter vi att utbilda vår personal i heta arbeten. En relativt lät inlärd kompetens som ger mycket i utbyte i form av brandsäkrare arbetsplatser och goda förutsättningar för att jobba utvecklande med arbetsmiljöfrågor kring Heta Arbeten. Certifieringen gäller i 5 år och vi har nu säkrat […]

Läs mer

Vi utbildar oss i Kompetensklass I-U Platsgjutning av betong

Som en del i ett pågående arbete med att utföra arbeten enligt gällande regelverk så utbildar vi vår personal löpande. I många fall kan det vara svårt som beställare att veta vilka behörigheter som faktiskt gäller för en viss typ av arbeten. Att vi utbildar oss är ett sätt för dig att inte behöva oroa […]

Läs mer