Byte av enstegstätad fasad - kostnader

Vi guidar dig till rätt åtgärd. 

Tre saker att tänka på

Förenklat så kan du dela upp beslutet i tre steg.

Besiktiga

Vi vet att det i många organisation finns mycket kunskap, ofta finns det även kunniga personer även i bostadsrättsföreningar. Det kan få många att tänka att man klarar av att göra bedömningar själv. Oavsett detta så är det en god ide att ta in en erfaren besiktningsman som bedömer skicket på er fasad och kan oftast hjälpa till att uttala sig om vilka åtgärder som behövs.

En enstegstätat fasad i sig kräver t ex inte automatiskt att den måste bytas, men det är viktigt att den inte läcker. Då kanske råden blir en underhållsplan med mindre åtgärder.

Läcker den kanske det krävs en mer omfattande åtgärd med byta av hela fasadsystemet eller delar. Ofta då byte till ett tvåstegstätat fasadsystem.

Utvärdera

Läs besiktningsprotokollet noga, sätt dig in i vad de termer som används faktiskt betyder. Är det något du/ni inte förstår, ställ frågor! De åtgärder som behöver göras kan vara några av de kostsammaste åtgärderna föreningen eller företaget behöver göra på fastigheten, så det finns mycket kostnader att spara genom att verkligen förstå behoven.

Förstå när en åtgärd måste göras för att fasaden inte skall ta mer skada, en enstegstätat fasad som läcker kanske går att åtgärda lokalt till en lägre kostnad om man agerar snabbt.

Tänk på att åtgärderna bara kan göras vissa tider på året utan att tillföra värme, något som är relativt dyrt.

Om fasaden måste bytas, vad gör jag då? Låt säga att ni kommit fram till att fasadsystemet måste bytas ut helt, så kommer det att kosta en hel del pengar. Men även här finns olika alternativ, det finns olika tvåstegstätade system som kostar olika i inköp och som är olika dyra att få utförda. Så fråga entreprenörer om vad det finns för alternativ.

Upphandla

När du har utvärderat vilka åtgärder ni vill få utförda, gör en upphandling och här är det A-O att vara ute i god tid. Gör förfrågan 3-6 månader innan ni vill ha entreprenaden utförd. Fråga flera, men ring gärna innan och fråga om entreprenören gjort denna typ av jobb tidigare och hur omfattande dessa varit.

Fråga bara entreprenörer med erfarenhet kring denna typ av fasadsystem, lockas inte av oerfarna men billiga entreprenörer som riskerar göra fel och orsaka enorma kostnader.

En mindre renovering av en enstegstätad fasad på hyreshus kostar sällan mindre än några hundra tusen kronor. Större byten kan kosta 2-3 miljoner kronor, men även mer beroende på arbetets storlek och omfattning.

Träffa entreprenörerna, skall du köpa en tjänst för miljontals kronor är det värt tiden.

Läs anbuden noga, kontrollera vad som ingår och att det är samma fasadsystem i de olika anbuden. Du vill ju ha rätt system till rätt kostnad.

Vad kostar ett fasadbyte?

tt byta fasad kan vara en stor investering, men det kan också ge ditt hus ett helt nytt utseende och öka värdet på din fastighet. Kostnaden för ett fasadbyte varierar beroende på en rad faktorer, bland annat:

  • Storleken på din fasad: Ju större fasad, desto dyrare blir det att byta den.
  • Typ av material: Olika fasadmaterial har olika priser. Träpanel är generellt sett billigare än tegel eller sten.
  • Arbetskostnad: Kostnaden för arbetskraft varierar beroende på var du bor och vilken firma du anlitar.
  • Omfattning av arbetet: Om du bara behöver byta ut den befintliga panelen blir det billigare än om du också behöver tilläggsisolera eller göra andra åtgärder.

Som en grov uppskattning kan du räkna med att ett fasadbyte kostar mellan 1 400 och 2 500 kronor per kvadratmeter. Det innebär att ett fasadbyte på en villa på 120 kvadratmeter kan kosta mellan 168 000 och 300 000 kronor.

För att få en mer exakt kostnadsuppskattning kan du kontakta oss på BBM Fasadputs AB. Vi har lång erfarenhet av fasadbyten i Stockholm och kan erbjuda dig en helhetslösning som inkluderar allt från materialval och projektering till utförande och garanti. Vi samarbetar endast med certifierade hantverkare och leverantörer för att säkerställa att du får ett resultat av högsta kvalitet.