Cookiepolicy

1. Om cookies

Cookies utgörs av små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bland annat i syfte att lagra
inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Du samtycker till vilka cookies som vi får placera genom Cookiebannern som kommer upp när du loggar på sidan. För att återkalla ditt samtycke så kan du klicka på länken här.

När du återkallar ditt samtycke så kommer vi att radera cookies som vi har placerat på din dator. Om du har frågor angående denna Cookiepolicy kan du kontakta oss på karolina.frygelius@bbmfasad.se.

2. BBM Fasadputs AB användning av cookies

BBM Fasadputs AB använder cookies för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av online-formulär.

BBM Fasadputs AB använder två typer av cookies. En varaktig cookie ligger kvar på din dator tills du tar bort den eller den går ut. Den ena typen är en varaktig cookie som sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används bland annat för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om du är inloggad eller vad du har skrivit i ett
online-formulär.

BBM Fasadputs AB använder inte cookies för marknadsföringsändamål.

BBM Fasadputs AB använder följande tredjepartscookies: Google AdSense.

Cookies från Google AdSense

Vi på BBM Fasadputs AB använder Google AdSense i syfte att få en djupare inblick i hur våra användare använder vår webbplats. Informationen som samlas in sänds och sparas i USA på Googles server. Google AdSense samlar inte in någon personlig data som kan kopplas till dig som person. Google använder cookies för att utvärdera hur du nyttjar vår hemsida, skapa rapporter om din aktivitet och för att erbjuda andra tjänster/produkter som du kan vara intresserade av.

Google AdSense placerar både permanenta cookies och sessionscookies. Google kopplar inte ihop din IP-adress med upplysningar som samlas in eller data som redan finns insamlad sedan tidigare.

För mer information kan du följa länk till Google AdSense Help – How AdSense uses cookies och till Google AdSense – Required content.

3. Besökarnas samtycke

Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar cookies. Detta gäller vid alla former av cookies. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när cookies endast är till för att grundläggande funktioner på hemsidan ska kunna funka.

Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att
webbläsaren inte tar emot några cookies.

Vi samlar inte in personuppgifter genom de cookies vi använder. I de fall BBM Fasadputs AB börjar använda andra former av cookies som samlar in personuppgifter om dig kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till annan part. Du kommer också att informeras om användning av nya cookies och ges möjligheten att samtycka till lagring av cookies i fråga innan de lagras hos dig.

Om du väljer att inte acceptera cookies kommer du tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på BBM Fasadputs AB webbplats, som exempelvis en offertförfrågan online.

4. Vilka cookies använder vi?

Funktionella cookies

CookieNamnSyfte/ändamålLagringstid
Spam-skyddct_sfw_pass_keyDenna cookie placerar vi
för att kunna tillhandahålla spam-skydd.
4 veckor
Spam-skyddapbct_urls, apbct_site_refererDenna cookie placeras back-end för att få information om den aktuella användaren.3 dagar
Spam-skyddapbct_pixel_url, apbct_headless, apbct_page_hits, apbct_site_landing_ts, apbct_timestampDenna cookie placeras back-end för att få information om den aktuella användaren.Denna cookie placeras enbart under den tid du är inne på hemsidan och tas bort så fort du lämnat hemsidan.
Testapbct_cookies_testDenna cookie placerar vi för att se huruvida cookies kan placeras.Denna cookies placeras enbart under den tid du är inne på hemsidan och tas bort så fort du lämnat hemsidan.
 Besökstid ct_fkp_timestamp,
ct_ps_timestamp,
ct_timezone
Denna cookie placerar vi för att lagra besökstiden.Denna cookies
placeras enbart
under den tid du
är inne på
hemsidan och tas
bort så fort du
lämnat hemsidan.
Dynamiska variablerct_checkjs,
ct_mouse_moved,
ct_screen_info,
ct_pointer_data,
ct_has_scrolled,
ct_checked_emails
Denna cookie placerar vi för att lagra dynamiska variabler från webbläsaren.Denna cookies
placeras enbart
under den tid du
är inne på
hemsidan och tas
bort så fort du
lämnat hemsidan.

Cookies för statistiska ändamål

CookieNamnSyfte/ändamålLagringstid
Statistik_gat_gtag_UA_34267302_1Denna cookie placerar vi för att lagra en unik
användar-ID för statistiska ändamål.
1 minut
Statistik_gid Denna cookie placeras för att vi ska kunna räkna på
hur många besök hemsidan får.
1 dag
Statistik_ga Denna cookie placerar vi för att lagra och räkna sidvisningar.1 år

Analytiska cookies

CookieNamnSyfte/ändamålLagringstid
Google AdSense _gcl_auDenna cookie placerar vi för att kunna samla in information om klick på annonser och lagrar det i first-party cookie så att de kan användas på andra hemsidor.3 månader