Fasadrenovering av skola i Upplands Väsby

Renoverar enstegstätad fasad

Under sommaren har vi påbörjat en fasadrenovering av en skola i Upplands Väsby. Det befintliga fasadsystemet är ett enstegstätat fasadsystem, vilken kommer att delvis renoveras och delvis bytas ut mot ett modernare tvåstegstätat fasadsystem.

För att komma fram till rätt metod har vi jobbat nära materialleverantören Sto som naturligt sitter på stor kunskap kring möjliga åtgärder.

När det gäller enstegstätat så är det inte absolut nödvändigt att i alla lägen behöva byta ut hela fasadsystemet utan det kan räcka med att renovera systemet och i vissa delar anpassa komponenter vid anslutande ytor.

För att kunna göra denna typ av bedömning krävs både stor kunskap och erfarenhet. Det krävs också att man jobbar tätt med materialleverantör, förvaltare och fastighetsägare och ta vara på den samlade kompetensen.

I vissa fall som på bilden till vänster så är skadorna väl synliga och här vet man tidigt att delar behöver bytas ut och uppdateras till en modernare standard.

Även om en skada kan se omfattande ut så behöver den inte vara akut i förhållande till byggnaden totalt sätt. Så det kan vara bättre att ta lite mer tid på sig att välja rätt metod för reparationen än att göra något fort och fel som långsiktigt kan orsaka mer skador.

Över lag är vi tacksamma för förtroendet att få jobba med kunniga beställare och för att få utnyttja den kunskap vi har investerat i under åren.