Fasadrenovering Kungsholmen

Putsade fasader vi kan traditionell puts, åtgärder vid enstegstätade fasad balkonger och andra utvändiga byggnadskomponenter.

Erfarna hantverkare för fasadrenovering på Kungsholmen

BBM Fasad har ett team av erfarna hantverkare som specialiserat sig på fasadrenovering. Vi arbetar i hela Stockholm, och utför många fasadrenoveringar på Kungsholmen.

Vi är certifierade enligt BKMA (tidigare BF9K/Byggföretagens 9000), vilket innebär att vi arbetar strukturerat för att kunna upprepa goda resultat och systematiskt lära sig av sina misstag. Denna certifiering säkerställer kvaliteten på vårt arbete.

Erfarna hantverkare för fasadrenovering på Kungsholmen

BBM Fasad har ett team av erfarna hantverkare som specialiserat sig på fasadrenovering. Vi arbetar i hela Stockholm, och utför många fasadrenoveringar på Kungsholmen.

Vi är certifierade enligt BKMA (tidigare BF9K/Byggföretagens 9000), vilket innebär att vi arbetar strukturerat för att kunna upprepa goda resultat och systematiskt lära sig av sina misstag. Denna certifiering säkerställer kvaliteten på vårt arbete.

Olika typer av fasader vi renoverar i på Kungsholmen

På BBM Fasad har vi erfarenhet av att renovera olika typer av fasader på Kungsholmen, inklusive träfasader, tegelfasader och putsfasader. Vi utför en noggrann undersökning på plats för att avgöra den bästa metoden och omfattningen av renoveringen för varje specifikt hus.

Bygglov för fasadrenovering

För att utföra en fasadrenovering kan det krävas ett bygglov. Vi på BBM Fasad har god kunskap om de regler och krav som gäller för fasadrenovering och kan hjälpa till med att ansöka om bygglov om det behövs.

Vanliga frågor och svar

Hur ofta ska man renovera fasaden?

Hur ofta en fasad behöver renoveras beror på flera faktorer, inklusive vilket material fasaden är gjord av, hur den har skötts och hur den har exponerats för väder och vind. BBM Fasad kan hjälpa till att bedöma när det är dags för en renovering av din fasad.

När är det dags att renovera fasaden?

Det finns flera tecken som kan indikera att det är dags för en fasadrenovering, till exempel sprickor i putsen, färg som börjar flagna eller att träpaneler börjar ruttna. Om du upptäcker något av dessa tecken är det viktigt att agera snabbt för att undvika att problemet blir större.

Vad kostar en fasadrenovering på Kungsholmen?

Kostnaden för en fasadrenovering varierar beroende på flera faktorer, inklusive fasadens skick och storlek, vilket material som används och vilket arbete som behöver utföras. BBM Fasad erbjuder kostnadsfria offertbesök där de bedömer ditt behov av renovering och ger dig en offert med ett fast pris för arbetet.