Fasadrenovering Vasastan

Putsade fasader vi kan traditionell puts, åtgärder vid enstegstätade fasad balkonger och andra utvändiga byggnadskomponenter.

Erfarna hantverkare för fasadrenovering på Vasastan

BBM Fasad är ett företag med lång erfarenhet av fasadrenovering i Stockholm, inklusive Vasastan. Våra hantverkare är specialiserade på att renovera olika typer av fasader och har gedigen kunskap om material och tekniker för att utföra jobbet på bästa sätt. Vi är certifierade fasadentreprenörer och har även certifiering i BKMA, tidigare känd som BF9K, vilket garanterar högsta kvalitet på vårt arbete.

Olika typer av fasader vi renoverar i Vasastan

Vi på BBM Fasad kan hjälpa dig med renovering av olika typer av fasader, till exempel träfasader, tegelfasader och putsfasader. Oavsett vilken typ av fasad du har i Vasastan, kan vi hjälpa dig att återställa den till sitt ursprungliga skick eller ge den ett nytt utseende.

Bygglov för fasadrenovering

För att utföra en fasadrenovering kan det krävas ett bygglov. BBM Fasad har god kunskap om de regler och krav som gäller för fasadrenovering i Stockholm och kan hjälpa dig att ansöka om bygglov om det behövs.

Hur ofta ska man renovera fasaden?

Hur ofta en fasad behöver renoveras beror på vilket material fasaden är gjord av, hur den har skötts och hur den har exponerats för väder och vind. En träfasad behöver till exempel renoveras oftare än en putsfasad.

När är det dags att renovera fasaden?

Det finns flera tecken som kan indikera att det är dags för en fasadrenovering, till exempel sprickor i putsen, färg som börjar flagna eller att träpaneler börjar ruttna. Om du upptäcker något av dessa tecken är det viktigt att agera snabbt för att undvika att problemet blir större.

Vad kostar en fasadrenovering i Vasastan?

Kostnaden för en fasadrenovering varierar beroende på faktorer som fasadens skick och storlek, vilket material som används och vilket arbete som behöver utföras. Vi på BBM Fasad erbjuder kostnadsfri offert där vi bedömer ditt behov av renovering och ger dig en offert med ett fast pris för arbetet. På så sätt vet du alltid vad du kan förvänta dig när det gäller kostnader för fasadrenovering i Vasastan.