Förnyar och utbildar oss för heta arbeten

För att säkerställa framtida arbetsmiljö och säkerheten på arbetsplatsen fortsätter vi att utbilda vår personal i heta arbeten. En relativt lät inlärd kompetens som ger mycket i utbyte i form av brandsäkrare arbetsplatser och goda förutsättningar för att jobba utvecklande med arbetsmiljöfrågor kring Heta Arbeten.

Certifieringen gäller i 5 år och vi har nu säkrat vår kompetens för att våra kunder även i framtiden skall kunna känna sig trygga med att anlita en oss som seriös aktör. Utbildningen är inte bara en pappersprodukt utan är utformat för väldigt tydligt visa vilka säkerhetsåtgärder som skall tas vid Heta Arbeten.

Detta är bara en den i vårt pågående arbete med att utbilda oss för att fortsätta ligga i framkant som en kunskapspartner för våra

kunder. Som totalentreprenör ställs höga kunskapskrav och även om detta bara är en mindre åtgärd så är det en viktig del i större helhet.