Close

Så här fungerar kundportalen

  • Du får login- och lösenord av din projektledare.
  • Du loggar in i fälten nedan.
  • Då du loggat in kan du trycka på knappen till projekten och se informationen om arbetena.