Kunskap är lätt att bära – Skadeutredning av armerad betong.

Så fortsätter vi på vår resa att bli ett kunskapsledande småföretag, vår utgångspunkt är att med rätt kunnande minskar riskerna för fel i projekteringen. Det ger oss också förmågan att ifrågasätta felaktiga underlag eller projekteringar med tydliga brister.

Gör vi rätt bedömning av skadan på en balkong, entrétrapp eller stödmur så kan vi föreslå rätt åtgärd, en åtgärd som inte tar i för mycket eller för lite. För ofta kanske förslaget är att gjuta om, bara för att det finns en osäkerhet kring betongskadas omfattning. Här finns möjlighet att minska kostnaden på åtgärden med en mer anpassad åtgärd som är baserad på kunskap.

Det finns självfallet även värre fall där åtgärden som är efterfrågan eller föreslagen är för liten och det kan finnas risk för att en konstruktion fallerar. Med mer kunskap minskar riskerna för personskada eller i bästa fall minskar risken att åtgärden måste göras om inom kort och med det en adderad kostnad.

Det finns mycket att hålla rätt på när en betong skall bedömas och även om ingen utbildning gör någon fulländad, så är kunskap ihopkopplad med erfarenhet en av de bästa förutsättningarna för korrekta bedömningar av armerad betong.

Nu har vi gått utbildning för skadeutredning av armerad betong och fått bättre kunskaper på det området. Vi fortsätter utbilda oss inte bara för kunskapen utan för att vi har ett genuint intresse för det vi gör och intresse för kunskapen.