Renovera med StoSuperlit® – Puts med synlig sten

Framförallt äldre hus från 60-80 talet har socklar som är putsade med en puts som har synlig stenkross som yta, detta är för det mesta en puts som heter vaskolit. Den putsen karaktäriseras av att är väldigt hård och håller väldigt länge, men en puts håller inte för evigt och när det är dags att renovera så väljer många att byta puts på sockeln då puts med synlig ballast/sten inte är så vanlig idag.

Sto har dock en produkt som har ett utseende väldigt likt den klassiska vaskoliten och finns dessutom med flertalet olika blandningar av sten. Det gör produkten väl lämpad för att renovera vaskolitputs som skadats eller helt putsa om en sockel som har blivit så pass sliten att den måste göras om.

Produkten är även en räddning för de som måste renovera och utan något annat alternativ än att återställa fasaden likt befintlig, om huset t ex är K-märkt.

Produkten fungerar enligt Sto på isolerade fasader samt på ventilerade fasader med grundputs, innan en slutbehandlingen som framhäver stengranulaten i Superliten så stryker man en bruten grund på underlaget för att framhäva den stengranulat/stenmix som finns i den mix/stenkulör som används.

Är du intresserad av att veta mer om produkten eller hur vi kan hjälpa er förening eller företag så är du välkommen att ringa eller maila oss.

 

Mvh

Projektledarteamet.