Vi stödjer nattvandrarna

http://www.nattvandrarna.se

Vi stödjer nattvarderna, som är en välkänd organisation som nattvandrar för att vara närvarande och ge positiva förebilder för barn och ungdomar som är ute kvälls- och nattetid.

De finns där och på högriskhelger som midsommar och nyår där vuxennärvaron är som viktigast.

De utför en viktig uppgift som vi gärna stödjer.

Vill du engagera dig eller veta mer så finns dom här:

Växel: 0200-75 17 16
http://www.nattvandrarna.se