Vi utbildar oss i Kompetensklass I-U Platsgjutning av betong

Som en del i ett pågående arbete med att utföra arbeten enligt gällande regelverk så utbildar vi vår personal löpande. I många fall kan det vara svårt som beställare att veta vilka behörigheter som faktiskt gäller för en viss typ av arbeten.

Att vi utbildar oss är ett sätt för dig att inte behöva oroa dig över ifall jobbet görs på ett korrekt sätt och med korrekta metoder. När det t ex gäller betong och bärande konstruktioner i betong är detta extra viktigt. Konsekvenserna av en felaktigt utförd balkong, eller felaktigt renoverad balkong kan av förståligt skäl vara mycket farliga.

Varför vi ser till att utbilda oss upp till kompetensklass I-U för platsgjutning av betong är för att det krävs då något skall gjutas med en hållfasthet över c25/30, en balkongplatta måste som lägst, i skrivande stund, vara C28/35. Inte alls sällan föreskrivs C32/40 från konstruktören.

Även en hel del reparationer av betong har som krav att någon eller några på företaget innehar kompetensklass 1-U, och om något skall gjutas med t ex SKB(självkompakternade betong) så spelar hållfasthetsklassen ingen roll utan då skall I-U innehavas.

För att få certifieringen så krävs dels att man tidigare har kompetensklass II-U och att man har minst flerårig erfarenhet från att arbetssleda platsgjutning av betong. Resultatet med certifieringen är ett intyg på både erfarenhet och teoretisk kompetens. Du som beställare vet alltså att den som gör jobbet, verkligen kan jobbet och har rätt förståelse för platsgjutning.

Har du några frågor eller ett aktuellt projekt, hör gärna av dig till oss.

https://www.bbmfasad.se/kontakta-oss/