Konsten att välja rätt renovering

Vilken typ av fasad eller fasadsystem huset har påverkar vilken typ av renovering som skall göras. Kanske självklart, men även vart huset ligger och kulturella krav måste bedömas. 

Vilken typ av fasad vill du renovera?

Läs mer om de olika sorters fasadtyper som finns nedan.

Traditionell putsad fasad

Ofta äldre hus putsade med kalkbruk, C-bruk, B-Bruk och avfärgade med öppna färger så som kalkfärg och vissa silikatfärger.

En- och tvåstegstätade fasadsystem

Moderna och ofta mer tekniskt komplicerade fasadsystem med en lättare uppbyggnad där putsbäraren ofta är ett isolerande material.

Träfasader

Träfasader som är oljade, målade med täckfärger eller gamla faluröd färger. Äldre träfasader kan ofta även behöva renoveras, med ytbyte av träpanel.

Vikten av att välja rätt

Vårt tillväga gångs sätt är generellt sätt att alltid besöka byggnaden som skall renoveras. För att välja rätt metod handlar om att förstå vilken typ av fasad det är och hur den är utförd idag. I många fall beror skador på en traditionell fasad på att man vid tidigare renoveringar valt fel metod med mycket kostsamma följder som resultat. Det är inte helt sällan organiska färger använts på direkt på en kalkputs, vilket resulterar i att färg flagnar och puts lossnar. I många fall måste putsen tas ner helt alternativt blästras av

Hade man vid en fasadrenovering förstått vilken fasad man arbetade på så hade man t ex valt en kalkputs och en kalkfärg eller kanske en CD-färg.

Är det t ex ett modernt fasadsystem så som en eller tvåstegstätade fasadsystem så vore kalkfärgen i sin tur ett felaktigt val. Har krävs i ställer färger som har en helt annan sammansättning även som de ofta har mineraliska inblandningar. Men i ett modernt fasadsystem är inte kulören det komplexa och viktigaste. Här handlar det mer om att förstå hur anslutningar skall göras, hur isoleringsskivor skall monteras och kanske limmas och tejpas. Det är olika lister som skall monteras på olika delar av systemen och det gäller att allt monteras på rätt plats vid rätt tid i uppbyggnadsprocessen.
Här är det av yttersta vikt att den som utför har rätt utbildning och rätt ledning.

Träfasader är inte sällan minst lika viktiga att först. Då även moderna fasadsystem kan kläs med trä och inte bara puts.

Hur det ser ut och hur väggen bakom är uppbyggd är lika viktigt här. I grund och botten handlar det om att förstå vilken typ av hus som fasaden skall skydda. Vi förstår hus och förstår därför vilken fasad som skyddar huset bäst.