BBM Fasadputs AB på utbildning för StoTherm Vario D

Vi har utbildat alla våra projektledare i Sto´s tvåstegstätad system StoTherm Vario D. Systemet ersätter de äldre Sto Vario S som var ett enstegstätat system.

Den största nyttan med systemet är att riskerna för problem med fukt är väldigt mycket lägre än de enstegstätade. Syftet för oss med att gå på denna utbildning som Sto håller är att utveckla vårt arbete med att konvertera hus från enstegstätat till tvåstegstätat då detta kräver stor kunskap och erfarenhet.

Bland annat så har vi även jobbat med detta i ett större område i norra Stockholm där resultatet blivit mycket gott, utmaningarna med många relativt nyproducerade hus är att de inte går att anpassa för nya system i något större utsträckning. Det innebär att vi som totalentreprenör måste ha mycket noga kvalitetssystem och en precision som normalt inte krävs när man renoverar äldre hus som ofta är mycket kraftigare byggt.

Här kommer sammarbete med materialleverantör och en egen hög kunskapsnivå in som en avgörande faktor för att lyckas med en renovering av en enstegstätade fasad eller konvertering till en två stegstätad fasad. Den senare är en omfattande åtgärd som oftast kräver en lite längre tidshorisont, så klart beroende på storleken på entreprenaden.

Att förstå förutsättningarna och förstå hur ett system fungerar rent praktiskt ger en djupare förståelse och därför ett bättre utförande på våra arbeten. Vi är ett företag som tror på att utbilda vår personal för att säkerställa framtida kunskapskrav och även ett korrekt utförande och en förmåga att ha en stark kvalitetskontroll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilder ser ni vår VD praktiskt prova på att montera och putsa på StoTherm Vario D. Läs mer på om Systemet på www.sto.se