Close

Nyheter / Blogg

Förnyar och utbildar oss för heta arbeten

För att säkerställa framtida arbetsmiljö och säkerheten på arbetsplatsen fortsätter vi att utbilda vår personal i heta arbeten. En relativt lät inlärd kompetens som ger mycket i utbyte i form av brandsäkrare arbetsplatser och goda förutsättningar för att jobba utvecklande med arbetsmiljöfrågor kring Heta Arbeten. Certifieringen gäller i 5 år […]

Läs mer

Vi utbildar oss i Kompetensklass I-U Platsgjutning av betong

Som en del i ett pågående arbete med att utföra arbeten enligt gällande regelverk så utbildar vi vår personal löpande. I många fall kan det vara svårt som beställare att veta vilka behörigheter som faktiskt gäller för en viss typ av arbeten. Att vi utbildar oss är ett sätt för […]

Läs mer

BBM Fasadputs AB på utbildning för StoTherm Vario D

Vi har utbildat alla våra projektledare i Sto´s tvåstegstätad system StoTherm Vario D. Systemet ersätter de äldre Sto Vario S som var ett enstegstätat system. Den största nyttan med systemet är att riskerna för problem med fukt är väldigt mycket lägre än de enstegstätade. Syftet för oss med att gå […]

Läs mer

Renovering av kulturfasad i Stockholm

  Utsmyckad fasad i centrala Stockholm Vi jobbar brett med renovering av större fasader då vi kan ta hand om den putsade fasaden och det som hör till den yttre renoveringen. Det förekommer t ex att vi i samband med en fasadputs även byter eller renoverar fönster, sköter plåtarbeten och […]

Läs mer