Close

Certifikat och kompetenser

För att du ska kunna vara trygg med korrekt utfört jobb har vi följande kompetenser, behörigheter och certifikat.

Vi uppdaterar oss ständigt för att alltid hålla en hög kvalité på det vi gör. Vi innehar ett flertal olika certifikat inom byggbranschen bla.

 

 • Heta arbeten
 • Putsning klass 1 och murverkskonstruktioner klass 1
 • Certifierad Kompetensklass 1-U för platsgjutning av betong
 • Behörighet betongreparationer
 • Allmän utbildning i Ställningsbyggnad
 • Skylift certifikat
 • Optiroc Certifierad
 • Arbetsmiljöansvar Bas-p och Bas-u
 • Utbildade I Stotherm VarioD
 • Utbildade i Sto betongreparationssysten
 • Utbildade i Weber Serporoc och Serpomin
 • Utbildade i Skadeutredning av armerad betong
 • Utbildade Kontroll Ansvarig enl PBL
 • Utbildade i fuktsäkerhet hos Byggmästarföreningen