Får uppdraget att fasadrenovera Villa Baggås

Vi har fått förtroendet att renovera fasad, fönster och balkongerna på Villa Baggås. Fastigheten är en kulturhistoriskt viktig byggnad och restaureringen sker därför varsamt i nära samarbete med kund och antikvarie.

Fastigheten är Q-märk och detta ställer därför mycket höga krav på utförande och planering av arbetena. Vi är stolta över att ha fått privilegiet att vara en del i resan mot ett ännu vackrare Villa Baggås. Vi ser också stora fördelar i att arbeta kvalitetssäkrat i detta projekt för att klara det högt ställda kraven. Framgång för oss är inte en slump utan följd av ett väl organiserat och metodiskt arbete. Vi är övertygade om att vårt arbete efter BF9K kommer att vara till stor nytta för att säkerställa och dokumentera varje viktigt moment i processen.

Både teknisk och estetisk arbete, renoveringen kommer innebära ett skydd för delar av konstruktionen och ge dessa delar skydd för en generation framöver. Vi kommer även att skapa förutsättningar för en bättre skyddad fasad så att den nya fasaden som som både skyddar fasaden men också och kanske mest synligt, gör fasaden vacker som den dagen då den var ny.

Vi siktar alltid på hög kvalitet på utförandet och i detta projekt kommer vi att anstränga oss lite extra för att huset helt enkelt förtjänar det.