Fasadrenovering i Solna

Vi har under åren renoverat mycket fasader i Solna – Prata med oss om din fasad.

Fasadrenovering - mer än bara puts

Utöver putsen så hjälper vi till med renovering av balkonger, fönster, tak och plåtarbeten.

Tilläggsisolering

Vi hjälper er gärna med att tilläggsisolera er fasad och har stor erfarenhet av att göra det. Fördelarna med detta är många men i huvudsak så handlar det om att få ner energiförbrukningen. Vi kan hjälpa er att hitta rätt system för er hustyp och även hjälpa er att få en bättre överblick för vilka isolerande åtgärder som bör göras.

Det kan t ex vara klokt att isolera vinden eller taket(beroende på förutsättningarna) eller att även sätta in isolerglas. Åtgärder för att ge en högre totaleffekt och att hitta de mest effektiva åtgärderna för att minska energiförbrukningen.

Fasadrenovering av putsad fasad

Ska fasaden putsas om är det viktigt att förstå vilken typ av fasad huset har. Det skiljer sig mycket om huset har en tjockputs, redan är tilläggsisolerad eller har en enstegstätad fasad.

Olika fasader har olika utmaningar och kräver rätt puts för att inte riskera skada huset.

Vi undersöker alltid huset på plats och det bästa är om en representant träffar oss på plats så kan vi gå igenom era förutsättningar. I de flesta fall så är vår kund en bostadsrättsförening och vi har stor vana att hjälpa just denna sorts kund.

Renovera balkongerna

I många fall finns det flera sätt att renovera en balkong och i vissa fall måste man gjuta nya balkonger. Skall det gjutas nya balkonger krävs att man har goda kunskaper och rätt utbildar personal för just betong.

Man behöver förstå att betong är ett komplext material som skiljer sig väsentligt beroende på vad man skall gjuta.

Utföraren måste förstå vilken exponeringssklass eller klasser som gäller för platsen det ska gjutas på. Och därefter välja rätt betong.