Vi fortsätter kompetensutvecklingen – Nu inom fuktsäkerhet

Ett av målen vi har som entreprenör är att ständigt utveckla vår kompetens för att ligga i framkant som kunskapspartner för våra beställare.

Att höja en redan hög kunskapsnivå kring fukt i byggnader har våra projektledare påbörjat utbildning i fuktsäkerhet. Fokuset är viktigt då vi jobbar med byggnaders klimatskal d v s fasader och tak som är två av våra huvudområden.

Kunskapen är extra viktig då ett hus tilläggsisoleras, då detta påverkar temperaturerna i en vägg eller i ett tak och således daggpunkter. Kunskap kring vart kondens kan bildas är en viktig pusselbit i att bygga fuktsäkra konstruktioner.

Det handlar inte bara om att själv kunna allt om alla konstruktion utan om att förstå risker och att se till att plocka in rätt typ av sakkunnig vid ett visst utförande. Genom att förstå vart riskerna finns kan man säkerställa att rätt kunskap och utförande får bestämma metod. Rätt utförande är inte alltid det utförande som är det med lägst pris, men garanterat det som har lägst kostnad. En felaktigt utförd konstruktion kan leda till att arbetet måste göras om och att stora belopp måste läggas på sanering.

Vårt mål med att ständigt utbilda oss är att våra kunder skall vara trygga i de metoder vi föreslår är väl underbyggda av kunskap och erfarenhet.